Bewonerstuin Schuttershof

Bewonerstuin Schuttershof

Wij, de bewoners van de Schuttershof, hebben een eigen bewonerstuin aangelegd bij ons appartementengebouw. Voorheen was het gras en een hondenuitlaatplaats. Nadat wij de handen ineen hebben geslagen is er een mooie buurttuin gerealiseerd.

Wat onze leukste ervaring was? De feestelijke opening door wethouder Patrick van der Velden! Daarnaast heeft de gezamenlijke aanleg van deze tuin ervoor gezorgd dat we de bewoners van het complex blijven ontmoeten. Wij hebben zelf een planning aangemaakt om de tuin te onderhouden. Zo draagt iedereen zijn steentje bij aan het onderhoud.

Wijk Fort/Zeekant
Categorie Groen/Milieu