Bergen op Schoondagen

Bergen op Schoondagen

Dit is een grote, jaarlijkse grootscheepse schoonmaakactie in de maart. Scholieren, scouting en (bewoners)organisaties werken mee aan deze schoonmaakactie. Door samen zwerfafval in buurten en bossen op te ruimen, dragen deze Supporters van Schoon bij aan een schone en prettige leefomgeving in de gemeente Bergen op Zoom.

Wijk Centrum
Categorie Groen/Milieu

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

J. de Krom
j.dekrom@bergenopzoom.nl