Bergen op Zoom, een stad om op te eten!

Bergen op Zoom, een stad om op te eten!

Wij hebben 4 initiatieven aan elkaar gekoppeld om ervoor te zorgen dat BoZ de lekkerste stad wordt. Rotary B0Z-noord wil zoveel mogelijk mensen stimuleren hieraan mee gaan doen.
De initiatieven zijn: de Plukroute (een route door onze gemeente met fruit/notenbomen en eetbare planten), duurzame schoolpleinen, buurtnatuurprojecten i.s.m. Stadlander en haar bewoners en de mogelijkheid om door een symbool in/aan of bij een bomen aan te brengen een ode te brengen aan een vreugdevol of verdrietig moment uit je leven.

Op boomfeestdag gaan we samen met de schooljeugd de bomen planten.
En op World Earth Day, 22 april a.s., organiseren we een feestelijke fietstocht langs alle initiatieven.

Zin om aan te haken? Meldt u zich dan aan!

Deelnemers zijn:
Initiatiefnemers van de Plukroute
Scholen: De Driemaster, De Krabbekooi, De Noordster, De Welle, De Kreek, De Steenspil
Bewoners: Wijkcommissie Noordgeest, bewoners Klaproosplein, bewoners Zilverstrand
En ook nog via Samen in de Regio: de Steenspil (leerlingen kunnen helpen met het uittekenen van de plannen!), roeivereniging Aquarius. En ZeppXL en WVS die ingezet kunnen worden voor het onderhoud.

Wijk Gemeentebreed
Categorie Groen/Milieu

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

Rotary Bergen op Zoom-noord
m.vrijenhoek@home.nl