Bewoners Groene Hart aan de slag

Bewoners Groene Hart aan de slag

De bewoners van het Groene Hart in Halsteren hebben zelf een onderzoek naar de leefbaarheid gehouden. Daarbij hebben we een buurtbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst was een start voor burgerparticipatie in deze wijk. De buurtbijeenkomst was een geweldig succes. Ruim 300 bewoners kwamen een kijkje nemen. De buurtbijeenkomst was een zodanig succes dat we ook een burendag hebben georganiseerd!

In april 2014 zijn 6 werkgroepen aan de slag gegaan met de leefbaarheid in de buurt: Groen & onderhoud, Parkeeroverlast, Zwerfvuil/ vuilnisbakken, Hondenpoep, Contact met Jongeren en Contact bewoners. Zij komen wekelijks bij elkaar. Dit werkt goed om de leefbaarheid van het Groene Hart te verbeteren.

Onder begeleiding van kunstenaar Iwaz hebben jongeren de vuilnisbakken in de buurt 'gepimpt'.

Wijk Halsteren/Lepelstraat
Categorie Welzijn

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

Henk van Houten
groeneharten@gmail.com