DiNo

DiNo

DiNo is een pilotproject voor moestuinen en stadslandbouw. Het is heel leuk om medewerking te krijgen uit veel onverwachte hoeken.

Wijk Centrum
Categorie Groen/Milieu

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

Fauve Vermeulen
vermeulen0111@hotmail.com