Groesschoon

Groesschoon

We ruimen met onze vrijwilligers het zwerfvuil rond de Groeshof op.

Wijk Gageldonk
Categorie Groen/Milieu