Het Doorgeefpunt

Het Doorgeefpunt

Het Doorgeefpunt is een voorziening die op een laagdrempelige
wijze gratis spullen en materialen ter ondersteuning van het dagelijks leven en zorg biedt.

Het gaat in de eerste plaats om spullen op het gebied van:
• Zorgen (hulpmiddelen, verband)
• Wassen (handdoeken, zeep)
• Eten (servies, keukengerei)
Slapen (beddengoed)

Voor kleding vragen wij 0.50 cent per kledingstuk. De opbrengst hiervan is om een bijdrage te leveren in de vaste lasten.

De spullen worden gratis geschonken door iedereen die het over heeft en zijn gratis voor iedereen die het nodig heeft.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn aanwezig van maandag t/m donderdag van 09.30 - 12.30 uur

Zilverschoonplein 37
4621 CD Bergen op Zoom
T 06 33416193

Wijk Gageldonk
Categorie Welzijn