Onderhoud plantsoen Irissenveld

Onderhoud plantsoen Irissenveld

Vakbeplanting en onderhoud plantsoen Irissenveld: er is meegedacht over de inrichting van de nieuw in te richten plantsoenen en vervolgens het onderhoud hiervan.

Wijk Meilust/Tuinwijk/Noordgeest
Categorie Groen/Milieu