Onderhoud Schaepmanlaan

Onderhoud Schaepmanlaan

Tussen gemeente en omwonenden zijn in het begin van 2015 afspraken gemaakt over het onderhoud van een plantsoen aan de Schaepmanlaan.

Zo neemt de gemeente het grotere snoeiwerk voor haar rekening, mest de de grond bij haalt de grote hoeveelheden afval van opruimacties op.

De buurtbewoners houden regelmatig opruimacties, wieden onkruid en planten eventueel vaste planten bij.

Op zaterdag 19 september heeft een groep buurtbewoners weer onderhoud gepleegd aan het plantsoen. Er werd onkruid gewied en wat meer structuur in de beplanting aangebracht.
Net als de voorgaande keren leverde dat weer een flink aantal volle zakken afval op. Jong en oud is lekker in de buitenlucht bezig. Leuk is dat ook de jeugd kennis opdoet over de verscheidenheid aan planten in het plantsoen.

Wijk Gageldonk
Categorie Groen/Milieu