Pleintje Rietland

Pleintje Rietland

Wij willen graag onze buurtgenoten ontmoeten en hebben gezamenlijk het idee opgepakt aan het Rietland het pleintje voor onze deur verfraaid met plantenbakken en aangeplant met boomspiegels. De gemoedelijkheid die is ontstaan door het bijhouden van de bakken is met geen pen te beschrijven.
We zijn er allemaal, in alle opzichten, heel blij mee!

Wijk Meilust/Tuinwijk/Noordgeest
Categorie Groen/Milieu