De Poort op Schoondag

De Poort op Schoondag

Onder de noemer Schoon de Poort hebben bedrijven op het industrieterrein, samen met de zeeverkenners van de Karel Doormangroep, op zaterdag 24 augustus 2013 een grote schoonmaakactie gehouden. De gemeente zorgde voor materiaal om het zwerfvuil op te ruimen.

“Tijdens een schouwronde met vertegenwoordigers van bedrijven, gemeente en brandweer viel het ons op hoeveel rotzooi er op het terrein en in de bermen ligt. Daar gaan we iets aan doen", zegt voorzitter Peter van den Eijnden van TNP, de bedrijvenvereniging Theodorushaven, Noordland en De Poort. "We hebben alle bedrijven opgeroepen om mee te doen. Het is gewoon hard nodig." Het animo was gelukkig groot.

Oud-wethouder Ton Linssen verrichtte de aftrap om 9.00 uur. Aan het eind van de ochtend werd alle zwerfvuil ingeleverd. ’s Maandags werd het afval opgehaald. Ter afsluiting was er voor alle vrijwilligers een drankje en een hapje in De Karmel.

Wijk Centrum
Categorie Groen/Milieu

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

W. Dirks, Parkmanager TNP en LM
dirks1@xs4all.nl