Schoonmaken Tankversperring

Schoonmaken Tankversperring

We maken jaarlijks de Tankversperring in de Zoom schoon. Denk hierbij aan het ontdoen van onkruid en overwoekerend groen, zodat de versperringsblokken zichtbaar blijven.

Wijk Centrum
Categorie Groen/Milieu

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

M. Versluis
maaversluis@hotmail.com