Website Wijk Oost

Website Wijk Oost

Wij willen met onze website http://www.wijkoost.nl/ de sociale verbondenheid in de wijk stimuleren. Ook proberen we ons steentje bij te dragen aan de toekomst van de wijk, door via dit medium de interactie te vergroten.

Kortom, onze buurtgenoten dichter bij elkaar te brengen door elkaar regelmatig te ontmoeten.

Wijk Gageldonk
Categorie Welzijn

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

Jac Prinsen
info@wijkoost.nl