Zwerfafval ruimen hoogbouwlocaties

Zwerfafval ruimen hoogbouwlocaties

Voor het ruimen van zwerfafval bij hoogbouw stelt de gemeente Bergen op Zoom Saverpassen beschikbaar.
Met de invoering van Diftar betalen de inwoners van Bergen op Zoom per 1 januari 2013 voor elke keer dat ze restafval aanbieden. Het voorheen deponeren van zwerfafval in de ondergrondse container vindt hierdoor minder plaats, omdat er nu voor betaald moet worden.

Om het ruimen van zwerfafval aan te moedigen wordt deze kaart nu kosteloos beschikbaar gesteld. Zo neemt de gemeente de kosten voor het storten en verwerken van zwerfafval voor haar rekening. Tevens worden er ruimmiddelen (zoals vuilgrijpers, vuilniszakken etc.) beschikbaar gesteld.

Wijk Centrum
Categorie Groen/Milieu

Meehelpen?

Wilt u bijdragen aan dit mooie initiatief, neem dan contact op met de initiatiefnemer.

M. Versluis
M.A.A.Versluis@bergenopzoom.nl